Pożyczki z gwarantem – kto to jest gwarant i jak nim zostać?

W dobie rosnących potrzeb finansowych, coraz częściej zaciągane są pożyczki z gwarantem. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu, jak również postaramy się wyjaśnić, kim jest gwarant i jakie warunki musi spełnić, aby nim zostać.

Pożyczka z gwarantem to zobowiązanie finansowe, które udzielane jest pożyczkobiorcy pod warunkiem przystąpienia do umowy osoby trzeciej, czyli gwaranta. Osoba ta zobowiązuje się do uregulowania zobowiązania w sytuacji, gdy spłaty nie dokona pożyczkobiorca. Gwarantem może zostać osoba fizyczna, która spełnia określone kryteria, a jej zadaniem jest zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek niewypłacalności pożyczkobiorcy. Pożyczki z gwarantem są produktem finansowym, który udzielają zarówno banki, jak i firmy pozabankowe.

Gwarant, nazywany również poręczycielem lub żyrantem, to osoba, która potwierdza, że pożyczkobiorca spłaci swoją pożyczkę na czas. W przypadku braku terminowej spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę, gwarant ponosi odpowiedzialność za jego uregulowanie. Dlatego też, podejmując się roli gwaranta, warto dobrze przemyśleć swoją decyzję, mając na uwadze ryzyko związane z tym zobowiązaniem.

Aby zostać gwarantem, kandydat musi spełnić szereg warunków. Po pierwsze, osoba ta musi być pełnoletnia, czyli mieć ukończone 18 lat, a także posiadać ważny dowód osobisty. Dodatkowo, gwarant powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie znajdować się w stanie upadłości konsumenckiej lub w trakcie postępowania sądowego w tej sprawie.

Następnie, gwarant musi mieć odpowiednią zdolność kredytową, czyli wykazywać się zdolnością do spłaty zobowiązania w razie konieczności. Obejmuje to również brak wpisów w bazach dłużników, takich jak BIK, KRD czy BIG. Warto zauważyć, że przeważnie gwarantem może zostać obywatel Polski. Niektóre instytucje finansowe mogą również wymagać, aby gwarant był rezydentem Polski.

Pożyczki z gwarantem zazwyczaj są udzielane osobom, które mają trudności ze zdobyciem kredytu ze względu na swoją negatywną historię kredytową, zadłużenie czy egzekucje komornicze. Dzięki udziałowi gwaranta, takie osoby mają szansę uzyskać pożyczkę, nawet jeśli ich wiarygodność kredytowa jest nie najlepsza.

Gwarantowanie pożyczki przez Internet to rozwiązanie, które pozwala na szybkie i wygodne ubieganie się o zobowiązanie finansowe. W przypadku takiej formy pożyczki, wniosek składany jest przez Internet, nie ma więc konieczności wizyty w placówce banku czy firmy pożyczkowej. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność gwaranta za spłatę pożyczki jest równie realna, jak w przypadku tradycyjnego kredytu. Dlatego ważne jest, aby przemyśleć swoją decyzję oraz dobrze poznać sytuację finansową pożyczkobiorcy.

Pożyczki z gwarantem są szczególnie popularne w sektorze pozabankowym, gdzie oferowane są kwoty nawet do 25 tys. złotych, na okres maksymalnie 60 miesięcy. Tego rodzaju pożyczki mogą być wykorzystane na różne cele, takie jak sfinansowanie remontu, zakup samochodu czy pokrycie nagłych wydatków.

Podsumowując, gwarant to osoba, która zabezpiecza spłatę pożyczki na wypadek niewypłacalności pożyczkobiorcy. Aby nim zostać, należy spełnić określone warunki, takie jak pełnoletność, posiadanie ważnego dowodu osobistego, pełnej zdolności do czynności prawnych, odpowiedniej zdolności kredytowej oraz braku wpisów w bazach dłużników. Decyzja o zostaniu gwarantem powinna być dobrze przemyślana, gdyż wiąże się z nią odpowiedzialność za spłatę zobowiązania finansowego w razie problemów ze spłatą pożyczki przez pożyczkobiorcę. Pożyczki z gwarantem są dostępne zarówno w instytucjach bankowych, jak i pozabankowych, a ich udzielanie przez Internet umożliwia szybki i wygodny proces ubiegania się o zobowiązanie finansowe.